Farvel til minen

Grønland har været til valg, og selvom der endnu ikke er blevet dannet regering, så er én ting næsten 100% sikkert. Det bliver både et farvel til det tidligere regeringsparti Siumut og til minen i Kvanefjeld. I denne omgang vandt naturen over kapitalinteresser, men hvor længe?

Minen kunne være vejen til selvstændighed 

Minen i Kvanefjeld har været et varmt emne både i Grønland og internationalt. På den ene side er minen en mulighed for at udvinde sjældne jordarter og mineraler. Disse er særligt er efterspurgte i forbindelse med bæredygtig og grøn teknologi. Desuden vil minen kunne indbringe store summer til grønlandsk økonomi. Dette ville kunne muliggøre selvstændighed fra Danmark indenfor en overskuelig årrække. 

På den anden side er der stor risiko for radioaktiv forurening, fordi Kvanefjeld også indeholder uran. Derudover er flere bekymrede for, at et så stort mineprojekt vil gøre Grønland afhængig af f.eks. Kina, som er en af de store investorer i mineselskabet Greenland Minerals. Netop derfor er minen i Kvanefjeld ikke kun et grønlandsk dilemma, men faktisk en storpolitisk varm kartoffel.  

Vinderne af valget Inuit Ataqatigiit (IA) er imod minen i kvanefjeld, men afviser ikke anden minedrift i Grønland. Deres mål er en bæredygtig fremtid med fokus på fiskeri, turisme og måske andre former for minedrift. 

Kvanefjeld er Grønlands spisekammer

Minen i kvanefjeld er ekstra kontroversiel, fordi den ligger, hvor den gør. Kvanefjeld ligger nemlig i det sydlige Grønland. Et af de eneste steder, hvor der er muligt at drive landbrug på grund af det mildere klima. Faktisk bliver området ofte betegnet som Grønlands spisekammer. 

Netop derfor bliver risikoen for radioaktiv forurening taget så seriøst. Mange af beboerne i og omkring kvanefjeld lever direkte eller indirekte af landbrug, f.eks. som fåreavlere eller slagteriarbejdere på Grønlands eneste slagteri. Hvis området bliver udsat for radioaktiv forurening f.eks. i form af uranstøv, så kan mange af disse mennesker miste deres landbrug eller arbejde. Desuden vil Grønland blive endnu mere afhængig af importerede fødevare. 

Der er derfor en meget reel risiko for, at minedrift ved Kvanefjeld kan bringe lige så mange ulykker som goder. Grønlænderne ser dog også ud til at være mindre delte end tidligere antaget. Minekritiske AI fik hele 36,6 % af stemmerne og 12 mandater. De skal de nu forsøge at danne regering, hvor de skal finde 4 mandater mere for at have flertal. 

Hvad er den bedste fremtidsstrategi?

Spørgsmålet er nu, hvordan Grønland kommer videre. Skal mineprojektet helt afmonteres, eller skal det bare sparkes til hjørne et par år? Og hvad med fremtidige mineprojekter andre steder i landet? En komplet afvisning af minen i kvanefjeld kan skabe usikkerhed blandt andre investorer, som kunne ønske at engagere sig i Grønland i fremtiden. 

Desuden er Grønland endnu engang blevet kampplads for internationale interesser. Dette skyldes både muligheden for at udvinde sjældne jordarter, men også fordi nye handelsruter forventes af blive tilgængelige i fremtiden fordi isen omkring Arktis smelter. Både Kina, USA og Rusland kigger spændte med, mens Grønland prøver at finde den bedste løsning for fremtiden. 

Men først og fremmest skal IA forsøge at danne regering. Deres valgkamp har været fokuseret på en bæredygtig fremtid indenfor både fiskeri og turisme. Spørgsmålet om selvstændighed fra Danmark har som altid også været på tale, men lige nu synes konsensus at være, at selvstændighed ikke skal opnås på bekostning af den Grønlandske natur. Desuden mener de fleste partier, at det ikke giver mening at tale om løsrivelse før man kan klare sig uden det årlige danske bloktilskud på ca. 4 milliard. Om der nogensinde kommer en mine i kvanefjeld, det er ikke til at sige, men det bliver nok ikke i denne regeringsperiode.