Nattoget er på vej tilbage

Der har ikke kørt nattog i Danmark siden 2014. Det skal der imidlertid laves om på. Der er nemlig politisk opbakning til, at nye svenske nattog skal køre igennem Danmark på vej til Bruxelles og Hamborg allerede fra august 2022. Mange byder tiltaget velkommen som et solidt og bæredygtigt alternativ til flyrejser inden for Europa.

Hvorfor stoppede de danske nattoge?

Det sidste danske nattog kørte fra perronen i 2014. Det var blevet en dårlig forretning bl.a. på grund af de mange billige flybilletter til europæiske destinationer. DSB besluttede derfor i samarbejde med Deutsche Bahn at nedlægge deres nattogslinje ved navn ‘City Night Line’. 

Allerede et par år inden var nattog internt i Danmark blevet fortid, da Storebæltsforbindelsen erstattede Storebæltsfærgen i 1997. Det betød, at rejsen mellem f.eks. Frederikshavn og København blev for hurtig til at det gav mening med et nattog med sovekupéer. 

For at et nattog skal fungere ordentligt, skal passagererne nemlig have mulighed for rent faktisk at få en god nats søvn, og det er ikke muligt på en tur, som kun tager 4-6 timer. 

Hvilke ruter åbner i 2022?

De nye nattoge er et samarbejde mellem Sverige, Danmark og Tyskland. Det er blevet besluttet, at det er Sverige, som skal drive togene, men alle tre lande har været med til at finansiere projektet. Den danske regering har derfor i samarbejde med støttepartierne afsat penge på finansloven til genetableringen af nattogene. 

De finere detaljer er stadig ikke offentliggjort. Det vi ved er, at der er planer om at etablere to ruter fra 1. august 2022. Den ene vil køre fra Malmø til Bruxelles, mens den anden vil køre fra Stockholm til Hamborg. 

Det er planen, at begge tog vil stoppe i København, Odense og Kolding. Desuden arbejdes der lige nu på, at Danmark selv vil etablere tilsluttende tog fra Aalborg, Aarhus og Esbjerg. På denne måde vil hele landet kunne få gavn af de nye nattog. 

Det er endnu ikke besluttet, om der i fremtiden vil åbne yderligere ruter. Men håbet er, at nattog igen vil blive populære, og at det derfor vil være rentabelt at drive nattog fra eller via Danmark til mange forskellige europæiske destinationer. 

Nattog er en brik i den bæredygtige udvikling

I mange år er det blevet diskuteret, hvordan vi i Danmark ville kunne gøre turistindustrien grønnere. Her er nattog en vigtig brik. De billige flybilletter til hele Europa har nemlig haft sin pris, og det er vores miljø og natur, som har betalt den. 

Derfor er det heller ingen overraskelse, at det særligt er de politiske partier med en grøn profil, som har støttet op om de nye nattoge. 

SF’s Anne Valentina Berthelsen har bl.a. udtalt: “På sigt ønsker vi os, at Danmark kan komme til at stå for at køre nattog selv. Vi kan udveksle erfaringer med Sverige og hjælpe det her med nattog og grønnere transportformer på vej  (…) Nattog er banebrydende for den klimavenlige transport, som der er stor efterspørgsel efter, så det skal vi selvfølgelig se, hvordan vi kan bidrage til”.

Transportminister Benny Engelbrecht er også selv begejstret for de grønne perspektiver i projektet: “Nattog skal være med til at øge vores bevidsthed om de klimaneutrale løsninger, og det skal give os et godt alternativ til flyrejsen”. 

Han siger desuden: “Alt peger mod, at nattog gennem Danmark snart bliver en realitet igen. At tage toget på ferie er noget helt særligt, og det er et godt, grønt alternativ. Vi har et godt samarbejde med svenskerne om at få nattog på danske skinner, og på dansk side har regeringen opbakning fra støttepartierne til den lovændring, der er nødvendig for at få svenske nattog gennem Danmark”. 

Hvad synes du? Er nattog fremtiden for den bæredygtige udvikling? Eller et fortidslevn, som det ikke er værd at bruge tid og penge på?