Gode nyheder fra naturen

Når medierne skriver om truede arter, biodiversitet, miljø og natur, så er det ofte nedslående nyheder, der får de fleste til at tage sig til hovedet i en kombination af frustration og afmagt. Sådan behøver det heldigvis ikke at være. Der er nemlig også gode nyheder fra naturen, som viser at målrettede indsatser kan give rigtige gode resultater. 

Den Danske Rødliste

En måde at se på hvordan danske truede arter klarer sig er ved hjælp af Den Danske Rødliste. Listen bliver lavet ud fra rødlistesystemet, som blev udviklet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN. Listen indeholder en vurdering af plante-, svampe- og dyrearters risiko for at uddø i Danmark. Den Danske Rødliste beskæftiger sig kun med naturen efter 1850, og indeholder derfor ikke arter, som er uddøde før 1850. 

Den seneste liste udkom i januar 2020 og indeholdt en oversigt over ca. 13.300 danske arter. Listen er et vigtigt værktøj til at holde øje med sårbare arter. Til gengæld er den ikke lige så god til at fejre de små triumfer, som f.eks. når en art er i fremgang. Det er nemlig ikke formålet med listen. Listen er heller ikke lige så god til at fremhæve, når vi får nye arter i landet.

Selvom naturen generelt er trængt både herhjemme og ude i verden, så er det stadig vigtigt at fejre de små sejre. De minder os om, at vi godt kan gøre en forskel og vende udviklingen. 

Danske arter på fremgang

Herhjemme viser listen fra sidste år, at der er flere arter, som er på fremgang. En af dem er havørnen. Havørnen havde i en årrække været fra fraværende i Danmark. I 1995 vendte den dog tilbage til Danmark for at yngle og har siden da øget sin bestand her i landet. 

Et andet dyr på fremgang er bæveren. Bæveren var ligesom havørnen udryddet i Danmark i en årrække, men i 1999 valgte man at genudsætte dem. Genudsættelsen var heldigvis en succes og i dag er den danske bæverbestand stadig voksende. 

Et tredje dyr, som også ser ud til at være vendt tilbage til Danmark er gråsælen. Gråsælen var op til begyndelsen af 1900-tallet helt normal at finde i de danske farvande. Men jagt sørgede for, at den næsten var udryddet det seneste århundrede. Det er der heldigvis blevet lavet om på. I dag er unger blevet observeret flere gange ved Lolland. Flere eksperter mener, at gråsælen langsomt er ved at genindvandre som stabil yngleart i de danske farvande. 

Selvom det kan være svært at svare på præcis, hvorfor lige præcis disse arter klarer sig bedre, så mener de fleste forskere, at dyrenes trivsel hænger sammen med deres levesteder. Hvis en arts levested er truet, så vil arten højst sandsynligvis også være truet. Desuden afhænger en arts overlevelse også af, hvor god den er til at tilpasse sig. Arter som kan leve flere forskellige steder, har som regel nemmere ved at overleve end arter, der er mere kræsne med hensyn til hvor de bor.

Gode internationale nyheder

Det er ikke kun herhjemme, at der er gode nyheder. Andre steder i verden bliver der nemlig også iværksat særlige indsatser for at redde truede dyrearter. Ofte kræver det en indsats på mange forskellige fronter at rette op på en truet dyrebestand. I nogle områder er rydning af levesteder den primære udfordring, mens det i andre tilfælde drejer sig om problemer med krybskytteri. 

Et eksempel på en redningsaktion med flere komponenter er historien om den gyldne løveabe. Den gyldne løveabe bor i Brasilien nær storbyen Rio de Janeiro. Op igennem 1960’erne blev store dele af den gyldne løveabes leveområder fældet og da det stod værst til, var der kun omkring 150 gyldne løveaber tilbage. 

Det fik alle alarmklokker til at ringe, og heldigvis stillede private skovejere hele 30.000 hektar skov til rådighed for den gyldne løveabe. Desuden blev der igangsat et internationalt avlsprogram i samarbejde med zoologiske haver verden over for at kunne udsætte flere aber og styrke arten i det fri. I dag lever der omkring 2.000 individer i det fri. 

Et andet eksempel på en art i bedring er det et-hornede panser-næsehorn, som primært holder til i Nepal og Indien. I midten af sidste århundrede var næsehornet næsten helt forsvundet i Nepal, særligt på grund af krybskytteri. 

Det ville de lokale imidlertid ikke finde sig i, og derfor gik de aktivt ind i kampen for at beskytte de sjældne næsehorn. Den lokale indsats har blandt andet betydet, at bestanden er har været stødt stigende og faktisk er steget med hele 100 individer siden seneste optælling for fem år siden. Der er nu 752 et-hornede panser-næsehorn i Nepal.  

Sidst men ikke mindst, så er der også gode nyheder til tiger-fans. Den sibiriske tiger, som er et meget truet dyr, har nemlig også set stigende antal, omend det går langsomt. Stigningen skyldes blandt andet, at Rusland og Kina har igangsat et kæmpe stort oplysningsarbejde for at beskytte den sibiriske tiger. De bl.a. har mobiliseret lokalbefolkninger i tigerens nærområder og oprettet vagtværn til at beskytte den truede kat mod krybskytter, som gerne vil have fat i dens smukke pels.